Wettelijke verdeling: de langstlevende partner krijgt van rechtswege het eigendom over alle zaken en schulden die deel uitmaken van de nalatenschap. Wettelijke verdeling De wettelijke verdeling is de standaard wijze

Schenking vernietigen

Dochter vernietigt schenking die moeder aan haar broer deed A en B zijn broer en zus. Hun moeder is in augustus 2005 overleden waardoor ze ieder recht hebben op de

Gevaar van testament en echtscheiding

Wat is het gevaar van een testament of het erfrecht tijdens een echtscheidingsprocedure? Stel je de volgende situatie voor: Bert (65 jaar) is getrouwd met Claudia (45 jaar). Zij hebben

Hoe de erfenis te verdelen?

De erfenis verdelen Hoe je een erfenis moet verdelen hangt allereerst af van de vraag of de overledene al dan niet een testament had opgesteld. Mocht er een testament zijn