Op 30 september 2022 besliste de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2022:1339) over de vraag of een vordering op grond van de huwelijkse voorwaarden wordt aangemerkt als quasi-legaat ex. artikel 4:126 lid 2

Met regelmaat worden vereffenaars en executeurs benoemd t.b.v. de afwikkeling van (de schulden van) een nalatenschap. Niet zelden zijn erfgenamen niet te spreken over de wijze waarop de vereffenaar/executeur uitvoering

Beneficiaire aanvaarding Indien niet met absolute zekerheid kan worden gesteld dat een nalatenschap positief is, kan het verstandig zijn om als erfgenaam de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Een gevolg daarvan

Wettelijke verdeling: de langstlevende partner krijgt van rechtswege het eigendom over alle zaken en schulden die deel uitmaken van de nalatenschap. Wettelijke verdeling De wettelijke verdeling is de standaard wijze

Schenking vernietigen

Dochter vernietigt schenking die moeder aan haar broer deed A en B zijn broer en zus. Hun moeder is in augustus 2005 overleden waardoor ze ieder recht hebben op de

Gevaar van testament en echtscheiding

Wat is het gevaar van een testament of het erfrecht tijdens een echtscheidingsprocedure? Stel je de volgende situatie voor: Bert (65 jaar) is getrouwd met Claudia (45 jaar). Zij hebben

Hoe de erfenis te verdelen?

De erfenis verdelen Hoe je een erfenis moet verdelen hangt allereerst af van de vraag of de overledene al dan niet een testament had opgesteld. Mocht er een testament zijn