Het komt steeds vaker voor dat ouders een of meer van hun kinderen onterven. De rechtspraktijk laat zien dat een onterfde zich daar ook steeds minder vaak zonder meer bij neer wil leggen. Dit geldt zeker wanneer de onterving niet voor het overlijden van de erflater aan het onterfde kind is medegedeeld en dus als een verrassing komt. Dit roept bij de onterfde al snel vragen op over de omstandigheden waaronder de onterving heeft plaatsgevonden.

Je kind onterven kan een hoop gedoe geven

Ouders die één van hun kinderen onterven hebben daarvoor meestal een goede reden. Het kind heeft bijvoorbeeld lang geleden aangegeven niets meer met de ouders te maken willen hebben, en