Boedelbeschrijving

Als iemand is overleden moet er in de meeste gevallen een boedelbeschrijving worden opgemaakt. In deze beschrijving staan alle op de overlijdensdatum aanwezige bezittingen en schulden van degene die is overleden. Wij kunnen u helpen bij problemen of onduidelijkheden rondom een boedelbeschrijving, zoals:

  • Aan welke eisen moet de boedelbeschrijving voldoen?
  • Wie moet de boedelbeschrijving opstellen?
  • Wat kunt u doen als er een onvolledige boedelbeschrijving is waarop zaken missen?
  • Wanneer moet de boedelbeschrijving klaar zijn?

Uiteraard zullen we eerst proberen de zaak in goede banen te leiden. Maar als dat nodig is kunnen we bijvoorbeeld ook voor u aan de rechter vragen om een boedelbeschrijving te bevelen, met benoeming van een notaris die dit gaat doen.

Waarom een boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving is een overzicht van alle bezittingen en schulden die een overledene op zijn/haar sterfdatum had.

In het erfrecht wordt op veel plaatsen melding gemaakt van een boedelbeschrijving, bijvoorbeeld wanneer er minderjarige erfgenamen zijn of wanneer er beneficiair is aanvaard. Ook kan er in het testament zijn bepaald dat er een boedelbeschrijving moet worden opgesteld. Verder kan iedere erfgenaam (deelgenoot) vorderen dat de verdeling van de erfenis aanvangt met een boedelbeschrijving (art. 3:194 lid 1 BW).

In de meeste gevallen is het goed om een boedelbeschrijving op te stellen, ook als de wettelijke verdeling (langstlevende) van toepassing is, en je als erfgenaam alleen maar een niet-opeisbare vordering krijgt. Het kan immers nog wel enige tijd duren totdat de langstlevende overlijdt (waarbij er in de tussentijd nog nieuwe kinderen kunnen worden geboren, of de langstlevende gaat hertrouwen). Aan de hand van de boedelbeschrijving kan in een later stadium eenvoudig worden vastgesteld hoe hoog de erfdelen waren.

Wat moet er bijvoorbeeld op een boedelbeschrijving worden vermeld?

Bij de bezittingen:

– onroerende zaken (zoals een woning of een bedrijfspand);
– roerende zaken (bv inboedel, sieraden, auto, caravan, kunst, antiek);
– bankrekeningen (per bankrekeningnummer het saldo op de overlijdensdatum);
– effecten (aandelen, beleggingen);
– contant geld;
– vorderingen;
– restituties (teruggave van bijvoorbeeld belasting);
– eventuele nalatenschappen waarin de overledene erfgenaam is geworden, maar die nog niet zijn uitbetaald/verdeeld.

Bij de schulden:

– belastingschulden;
– hypotheekschulden;
– andere schulden;
– uitvaartkosten (uitvaartonderneming, gemeente, grafsteen).

Bel ons als u verdere vragen heeft, wij staan u graag te woord.