Met regelmaat worden vereffenaars en executeurs benoemd t.b.v. de afwikkeling van (de schulden van) een nalatenschap. Niet zelden zijn erfgenamen niet te spreken over de wijze waarop de vereffenaar/executeur uitvoering

Beneficiaire aanvaarding Indien niet met absolute zekerheid kan worden gesteld dat een nalatenschap positief is, kan het verstandig zijn om als erfgenaam de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Een gevolg daarvan