Betere bescherming erfgenaam

Op 1 september 2016 zal de ‘Wet bescherming erfgenamen tegen schulden’ in werking treden. Het doel van dit wetsvoorstel is om erfgenamen betere bescherming te bieden tegen schulden van de