Erfenis verdelen

Veel geschillen in het erfrecht gaan over de verdeling van de nalatenschap. Het is natuurlijk ook een opgave om het met alle erfgenamen eens te worden over de vraag hoe de nalatenschap moet worden afgewikkeld en verdeeld. Wij kunnen u daarbij helpen, bijvoorbeeld bij de navolgende vragen:

  • Wat kunt u doen als niet iedereen meewerkt aan de verdeling?
  • Kunt u een voorschot op de nog niet-afgewikkelde erfenis vragen?
  • Kan u uw vordering veiligstellen?
  • Hoe vindt de verdeling plaats als de overledene was gehuwd?

We zullen eerst voor u proberen de zaak te regelen, maar als dat onverhoopt niet lukt kunnen wij voor u een verdelingsprocedure bij de rechtbank starten, zonodig beslag voor u leggen en in noodgevallen een voorschot voor u vragen.

Verdelen, hoe moet dat?

Met grote regelmaat worden er procedures gevoerd over de verdeling van een nalatenschap.

De verdeling van een erfenis is meestal het moment waarop er veel oud zeer naar boven komt.

Er kunnen daardoor bijvoorbeeld discussies spelen over de vraag wie een bepaald goed krijgt toegedeeld, wat iets waard is, of een bepaalde zaak nu wel of niet tot de nalatenschap behoort, en of bepaalde schulden tot de nalatenschap behoren. Ook zijn er vaak discussies over het (wan-)beheer over de financiën van de erflater tijdens diens leven of na het overlijden.

De peildatum voor de omvang van de nalatenschap is het moment direct na overlijden. Wel moet er met bepaalde bijkomende omstandigheden rekening worden gehouden, zoals kosten die als schulden van de nalatenschap worden gerekend (denk bijvoorbeeld aan kosten van de begrafenis). De waarde van alle zaken die verdeeld moeten worden wordt in beginsel vastgesteld tegen de datum waarop de betreffende zaak wordt verdeeld.

Erfgenamen die het niet eens kunnen worden over de verdeling van de nalatenschap kunnen de rechter vragen om de verdeling vast te stellen. Dat kan bij de rechter van de woonplaats van een van de gedaagden, maar ook bij de rechter van de laatste woonplaats van de overledene.

Wij hebben veel ervaring met verdelingsprocedures. Bel ons gerust met uw vragen.