Voor erfgenamen is het vaak fijn wanneer de afwikkeling van een nalatenschap op zo kort mogelijke termijn plaatsvindt. Zeker wanneer de verhoudingen tussen de erfgenamen verstoord zijn en er geschillen

Betere bescherming erfgenaam

Op 1 september 2016 zal de ‘Wet bescherming erfgenamen tegen schulden’ in werking treden. Het doel van dit wetsvoorstel is om erfgenamen betere bescherming te bieden tegen schulden van de