Op 30 september 2022 besliste de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2022:1339) over de vraag of een vordering op grond van de huwelijkse voorwaarden wordt aangemerkt als quasi-legaat ex. artikel 4:126 lid 2

Beneficiaire aanvaarding Indien niet met absolute zekerheid kan worden gesteld dat een nalatenschap positief is, kan het verstandig zijn om als erfgenaam de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Een gevolg daarvan

Wettelijke verdeling: de langstlevende partner krijgt van rechtswege het eigendom over alle zaken en schulden die deel uitmaken van de nalatenschap. Wettelijke verdeling De wettelijke verdeling is de standaard wijze

Het komt steeds vaker voor dat ouders een of meer van hun kinderen onterven. De rechtspraktijk laat zien dat een onterfde zich daar ook steeds minder vaak zonder meer bij neer wil leggen. Dit geldt zeker wanneer de onterving niet voor het overlijden van de erflater aan het onterfde kind is medegedeeld en dus als een verrassing komt. Dit roept bij de onterfde al snel vragen op over de omstandigheden waaronder de onterving heeft plaatsgevonden.

Voor erfgenamen is het vaak fijn wanneer de afwikkeling van een nalatenschap op zo kort mogelijke termijn plaatsvindt. Zeker wanneer de verhoudingen tussen de erfgenamen verstoord zijn en er geschillen