Hulp bij al uw vragen

Wij kunnen u helpen bij allerlei algemene vragen die bij u opkomen wanneer iemand is overleden, zoals:

  • Moet u beneficiair aanvaarden, zuiver aanvaarden of verwerpen?
  • Wie moet de kosten van de uitvaart betalen?
  • Wie erft wat als er geen testament is?
  • Wat moet u doen als de erfgenaam minderjarig is?

Sommige vragen kunnen aan de telefoon al worden beantwoord, en als dat niet zo is kunt u langskomen voor een gratis gesprek.

Erfrecht

Het erfrecht is opgenomen in boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin wordt bepaald wat er na iemands overlijden met zijn of haar vermogen dient te gebeuren en op welke wijze dat moet worden afgewikkeld. In een testament kan van deze regels worden afgeweken.

Notarissen zijn de personen die testamenten opstellen, maar advocaten zijn degenen die het mogen en kunnen oplossen als er problemen zijn en/of er geprocedeerd moet worden (een notaris kan niet procederen). Juist in geval van problemen blijkt (helaas) maar al te vaak dat het testament daarin niet voorziet, voor meerdere uitleg vatbaar is, of niet de wil van de overledene weergeeft. Ook kan het zijn dat er onterecht dingen gebeuren buiten het testament om, bijvoorbeeld opnames van de bankrekening voor eigen gebruik.

Als er geen testament is opgesteld geldt het wettelijk erfrecht.

In de wet staat beschreven hoe er dan moet worden gehandeld en verdeeld. Ook in dat geval kunnen er problemen ontstaan, bijvoorbeeld tussen de erfgenamen, of met nieuwe partners van de langstlevende ouder. Wij kunnen u daarbij helpen. Bel ons voor advies.