Met regelmaat worden vereffenaars en executeurs benoemd t.b.v. de afwikkeling van (de schulden van) een nalatenschap. Niet zelden zijn erfgenamen niet te spreken over de wijze waarop de vereffenaar/executeur uitvoering