side-area-logo

Hoge Raad: de (gedeeltelijke) verdeling van de nalatenschap kan ook worden gevorderd wanneer de vereffening nog niet geheel is voltooid.

Je staat niet alleen als je er alleen voor komt te staan.